Ban QLM

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Ban Quản Lý Mạng - Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp.HCM, Phòng 109, nhà A5
Email: bqlm@hcmut.edu.vn
Điện thoại nội bộ: 5204

 

top