Ban QLM

HẠ TẦNG MÁY CHỦ

Hiện nay, số lượng máy chủ do Ban quản lý mạng quản lý và triển khai các dịch vụ mạng là 5 máy chủ. Thông tin chi tiết về phần cứng và hệ thống như bảng sau:

STT
TÊN SERVER
SỐ CPU
LOẠI CPU
MEMORY
HDD
OS
1
DELL 2950
2
Intel Xeon L5335 @ 2.00GHz
4GB
04x73.4GB (RAID 5)
RHEL 5.1
2
DELL 2950
2
Intel Xeon L5335 @ 2.00GHz
4GB
04x73.4GB (RAID 5)
RHEL 5.1
3
IBM Xseries 226
2
Intel® Xeon™ CPU 3.00GHz
4GB
02x73.4GB (RAID 1)
RHAS 4.0
4
DELL 2650
2
Intel® Xeon™ CPU 2.80GHz
1GB
04x36.3GB
 
RHAS 4.0
5
HP
2
Intel Xeon L5440 @ 2.83GHz
32GB
02x146.8GB (RAID 1)
RHEL 5.1

 

top