Ban QLM

HƯỚNG DẪN TRUY CẬP MẠNG HCMUT02

Bước 1:  Bật kết nối mạng cục bộ không dây trên thiết bị của bạn. Chọn mạng HCMUT02 để kết nối:

Bước 2: Màn hình kết nối sẽ xuất hiện. Chọn "Connect Automatically" và chọn Connect

Bước 3: Một cửa sổ trình duyệt sẽ hiện lên và yêu cầu chọn biểu tượng Wifi để tiếp tục. Nếu không có cửa sổ trình duyệt hiển thị thì bạn mở  trình duyệt và vào trang web http://test.at/ để cửa sổ tiếp tục được bật lên:

 

Bước 4: Sau đó một cửa sổ trình duyệt sẽ hiện lên và yêu cầu nhập thông tin tài khoản HCMUT để đăng nhập. Nếu không có cửa sổ trình duyệt hiển thị yêu cầu đăng nhập thì bạn mở  trình duyệt và vào trang web http://test.at/, cửa sổ yêu cầu đăng nhập sẽ xuất hiện. Bạn hãy nhập thông tin tài khoản HCMUT của mình và chọn Login để hoàn thành yêu cầu đăng nhập:

Nếu không có lỗi gì, xin chúc mừng bạn, bạn đã truy cập thành công mạng HCMUT02. Nếu có thông báo lỗi, bạn cần nhập lại đúng tên tài khoản HCMUT và mật khẩu của bạn. 

 

 

top