Ban QLM

HƯỚNG DẪN TRUY CẬP MẠNG HCMUT01 VỚI MS WINDOWS 8.1

I. Thiết lập kết nối

Bước 1:  Mở cửa sổ Network and Sharing Center

Bước 2: Chọn Setup a new connection or network

Bước 3: Chọn Manually connect to a wireless network

Bước 4: Khai báo Network name với HCMUT01,  Security type với WPA2-Enterprise và chọn Next

Bước 5: Sau khi mạng HCMUT01 đã thêm thành công, chọn Change connection settings

 

Bước 6: Di chuyển đến tab Security.  Chọn Microsoft: EAP -TTLS là cách thức xác thực  và chọn Settings

Bước 7:  Bỏ chọn Enable indentity privacy, chọn PAP như non-EAP method for Authentication

Bước 8:  Đóng cửa sổ TTLS Properties. Chọn OK.

 

II. Truy cập mạng HCMUT01

Sau khi thiết lập như trên, bạn có thề truy cập mạng HCMUT01 với tài khoản HCMUT của mình.

Bước 1:  Bật kết nối mạng cục bộ không dây trên thiết bị của bạn. Chọn mạng HCMUT01 để kết nối:

Bước 2: Màn hình kết nối sẽ xuất hiện. Chọn "Connect Automatically" và chọn Connect

Bước 3: Một cửa sổ như sau sẽ hiện lên và yêu cầu nhập thông tin tài khoản HCMUT để đăng nhập. Bạn hãy nhập thông tin tài khoản HCMUT của mình và chọn Connect để hoàn thành yêu cầu đăng nhập:

Nếu không có lỗi gì, xin chúc mừng bạn, bạn đã truy cập thành công mạng HCMUT01. Nếu có thông báo lỗi, bạn cần nhập lại đúng tên tài khoản HCMUT và mật khẩu của bạn. 

top