Ban QLM

HƯỚNG DẪN TRUY CẬP MẠNG HCMUT01 VỚI MS WINDOWS 10+

Bước 1:  Bật kết nối mạng cục bộ không dây trên thiết bị của bạn. Chọn mạng HCMUT01 để kết nối:

Bước 2: Màn hình kết nối sẽ xuất hiện. Chọn "Connect Automatically" và chọn Connect

Bước 3: Một cửa sổ như sau sẽ hiện lên và yêu cầu nhập thông tin tài khoản HCMUT để đăng nhập. Bạn hãy nhập thông tin tài khoản HCMUT của mình và chọn Connect để hoàn thành yêu cầu đăng nhập:

Nếu không có lỗi gì, xin chúc mừng bạn, bạn đã truy cập thành công mạng HCMUT01. Nếu có thông báo lỗi, bạn cần nhập lại đúng tên tài khoản HCMUT và mật khẩu của bạn. 

top