Ban QLM

HƯỚNG DẪN TRUY CẬP MẠNG HCMUT01 VỚI ANDROID

Bước 1:  Bật kết nối mạng cục bộ không dây trên thiết bị của bạn. Chọn mạng HCMUT01 để kết nối. Chọn TTLS cho EAP protocol, Don't validate cho CA certificate, tên tài khoản HCMUT cho Identity và mật khẩu của tài khoản HCMUT cho Password.

Bước 2:  Chọn Advanced,  chọn PAP cho Phase 2 authentication,  tên tài khoản HCMUT cho Anonymous Identity.

Bước 3:  Trở lại giao diện trước đó và chọn Connect để kết nối đến mạng HCMUT01.

 

Nếu không có lỗi gì, xin chúc mừng bạn, bạn đã truy cập thành công mạng HCMUT01. Nếu có thông báo lỗi, bạn cần nhập lại đúng tên tài khoản HCMUT và mật khẩu của bạn. 

top