Ban QLM

Bạn có thể truy cập mạng cục bộ không dây tốt tại các vị trí sau:

1. Cơ sở 1 (268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh)

2. Cơ sở 2 (Dĩ An, tỉnh Bình Dương) 

Hiện nay, mạng cục bộ không dây ở các tòa nhà đang được nâng cấp để phủ sóng tốt hơn tại tất cã các tòa nhà ở cả hai cơ sở. Dự kiến sẽ hoàn thành trước 31/01/2020.

top