Ban QLM

HƯỚNG DẪN TRUY CẬP MẠNG CỤC BỘ KHÔNG DÂY

 
Mạng cục bộ không dây ở trường Đại học Bách Khoa với 2 tên gọi là “HCMUT01” và “HCMUT02”. Khi kết nối đến các mạng này, bạn sẽ dùng tài khoản HCMUT của bạn (tên tài khoản không có @hcmut.edu.vn).

I. Các vị trị truy cập mạng cục bộ không dây tại trường

II. Hướng dẫn truy cập mạng cục bộ không dây HCMUT02

III. Hướng dẫn truy cập mạng cục bộ không dây HCMUT01

Hướng dẫn chi tiết truy cập mạng cục bộ không dây HCMUT01 với các hệ điều hành:

IV. Download hướng dẫn sử dụng

top