Ban QLM

 

  1. Điều khiển tắt/mở dịch vụ POP/IMAP.

 

Để thực hiện cài đặt hoạt động hộp thư, người dùng cần click vào biểu tương bánh răng và chọn mục “Cài đặt”  như hình dưới đây.

Vào phần “Cài đặt”, thẻ Chuyển tiếp và POP/IMAP:

Để có thể truy cập hộp thư từ các chương trình mail client như Outlook Express, Microsoft Outlook, Thunderbird … ta cần phải kích hoạt dịch vụ POP/IMAP bằng cách:

+ Dịch vụ POP:

+ Dịch vụ IMAP:

            -    Click vào “Bật IMAP”

Sau đó click vào “Lưu thay đổi” để các thay đổi trong cấu hình có tác dụng. Cấu hình sử dụng các chương trình Mail Client

Sau  khi kích hoạt dịch vụ POP/IMAP ta sẽ thiết lập thông số cho các chương trình mail client như sau:

           SMTP server: smtp.gmail.com       Port:465                     Sử dụng xác thực

POP3 server: pop.gmail.com          Port: 995                    Sử dụng SSL

IMAP server:imap.gmail.com         Port:993                     Sử dụng SSL

Ta chỉ cần sử dụng 1 trong hai giao thưc POP/IMAP để lấy mail về mail client.

 

  1. Cấu hình sử dụng Microsoft Outlook 2007.

Ta click vào Tools >> Account Settings để khai báo tài khoản.

 

 

Tại tab E-mail ta click vào New để khởi tạo tại khoản:

 

 

Lần lượt khai báo thông tin trong cửa sổ khai báo “Add New E-mail Account” và check vào “Manually configure server settings or additional server types” như hình mình họa và click Next

 

Tiếp theo ta click chọn Internet E-mail và click Next như hình minh họa:

 

Thực hiện khai báo các thông tin về tài khoản, có thể lựa chọn sử dụng POP3 hoặc IMAP để check mail. Ở đây ta sẽ khai báo check mail dạng POP3

 

Click vào phần More Settings để khai báo thêm các thông số cho tài khoản. Ở tab Outgoing Server ta khai báo như hình minh họa:

Tiếp tục khai báo như hình minh họa ở tab Advanced và click OK.

 

 

Sau đó click vào “Test Account Settings” để kiểm tra khai báo.

 

Nếu thu được trạng thái như hình minh họa thi quá trình khai báo đã hoàn tất. Ta click Close để kết thúc quá trình kiểm tra.

Ta click vào Next để hoàn tất khai báo.

 

Đến đây ta kết thúc khai báo tài khoản và click vào Finish.

 
top