Ban QLM

 

   Để thực hiện chức năng này, người dùng cần sử dụng E-mail thông qua trình duyệt.

   Người dùng cần click vào biểu tương bánh răng và chọn mục “Cài đặt”  như hình dưới đây.

Vào phần “Cài đặt”, thẻ Chuyển tiếp và POP/IMAP:

Ta click vào “Thêm địa chỉ chuyển tiếp” và nhập địa chỉ email của tài khoản hộp thư khác vào, và click vào “Tiêp theo”

Tiếp theo sẽ hiện lên một cửa sổ để xác nhận lại thao tác chuyển tiếp thư tới địa chỉ vừa khai báo. Ta click vào “Tiếp tục”

Lúc này hệ thống sẽ gửi một mã tới địa chỉ mà chúng ta vừa khai báo để tránh tính trạng spam. Ta đăng nhập vào hộp thư khai báo chuyển tiếp và lấy mã sau đó nhập vào phần “Xác minh” để hoàn tất khai báo.

top