Ban QLM

HƯỚNG DẪN ĐỔI MẬT KHẨU TÀI KHOẢN HCMUT

- Truy cập vào https://account.hcmut.edu.vn/

- Nhập tên tài khoản HCMUT (không bao gồm @hcmut.edu.vn), mật khẩu đang sử dụng và mật khẩu mới (2 lần). Lưu ý mật khẩu mới phải nhập hai lần là giống nhau và dài tối thiểu 08 ký tự và chọn Submit:

Lưu ý: Đề nghị chỉ thay đổi mật khẩu ở đường dẫn trên. Việc thay đổi mật khẩu trên hệ thống của Google sẽ không có hiệu lực.

top