Ban QLM

DỊCH VỤ CƠ BẢN

Truy cập Internet

Việc truy cập Internet của khoảng 2000 máy tính trong toàn trường được quản lý bằng cách sử dụng dịch vụ quản lý truy cập Web được phân bố trên nhiều máy nhằm cân bằng tốc độ truy cập, nâng cao khả năng truy cập đồng thời, hiệu quả với cơ chế cache phân cấp và ngăn chặn truy cập các trang web xấu.

Dịch vụ thư tín điện tử

Đối với cán bộ, số lượng tài khoản đã cấp là 1163. Với tài khoản này, cán bộ vừa sử dụng dịch vụ E-mail vừa có khả năng hosting website của cá nhân. Trong tương lai tài khoản này còn được sử dụng trong nhiều dịch vụ khác như diễn đàn thảo luận, truy cập mạng không dây, … Dự kiến khi gói thầu trang thiết bị năm 2006 cho Ban quản lý mạng thực hiện xong, dung lượng lưu trữ của mỗi tài khoản cán bộ là 1GB.

Đối với sinh viên, số lượng tài khoản đã cấp là 783. Với tài khoản này, sinh viên chỉ sử dụng dịch vụ E-mail. Trong tương lai tài khoản này còn được sử dụng trong nhiều dịch vụ khác như diễn đàn thảo luận, truy cập mạng không dây, … Dự kiến khi gói thầu trang thiết bị năm 2006 cho Ban quản lý mạng thực hiện xong, việc cấp địa chỉ E-mail cho sinh viên khóa 2006 sẽ được thực hiện tuy nhiên sinh viện phải đăng ký theo lớp hoặc với tư cách cá nhân. Tuy vậy trong năm 2007, theo lộ trình đã thống nhất với phòng Công tác Chính trị, Ban quản lý mạng sẽ nâng cấp hệ thống E-mail của sinh viên nhằm đảm bảo cung cấp tài khoản cho toàn bộ sinh viên trong toàn trường.

Dịch vụ thư tín điện tử ngoài việc được sử dụng trong trường còn được sử dụng rộng rãi trong và ngoài trường với các công cụ Web mail được bảo mật với SSL (https://webmail.hcmut.edu.vn/, https://student.hcmut.edu.vn/).

Dịch vụ thư tín điện tử trong toàn trường được lọc hai lần trước khi vào và ra ( lọc virus, lọc thư rác). Nhìn chung, trong thời gian gần đây thư điện tử mà người dùng nhận được không còn có virus đính kèm, mail spam cũng giảm đi đáng kể.

Dịch vụ Web Hosting

Ngoài việc quản lý Website của trường, chúng tôi còn quản lý Web hosting tại chỗ cho 8 Khoa; 10 phòng, ban, văn phòng trực thuộc; 06 trung tâm và 02 chương trình trong trường. Bên cạnh việc Web Hosting cho các tổ chức trong trường, Ban quản lý mạng còn quản lý và hỗ trợ các thầy cô trong trường Hosting Website cá nhân của mình nhằm cung cấp thông tin cá nhân và đặc biệt là giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo các môn học mà thầy cô tham gia giảng dạy. Ngoài ra Ban quản lý mạng còn quản lý và Web hosting ngắn hạn cho các hội nghị, hội thảo đề tài nghiên cứu trong trường.
Thông tin chi tiết  được trình bày trong bảng như sau:

STT ĐƠN VỊ TÊN MIỀN
1 Trường www.hcmut.edu.vn
2 Khoa Công Nghệ Hóa Học www.dch.hcmut.edu.vn
3 Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng www.dce.hcmut.edu.vn
4 Khoa Cơ Khí www.dme.hcmut.edu.vn
5 Khoa Khoa Học Ứng Dụng www.fas.hcmut.edu.vn
6 Khoa Môi Trường www.den.hcmut.edu.vn
7 Khoa Kỹ Thuật Địa chất và Dầu khí www.geopet.hcmut.edu.vn
8 Khoa Kỹ Thuật Giao Thông www.dte.hcmut.edu.vn
9 Khoa Công Nghệ Vật Liệu www.fmt.hcmut.edu.vn
10 Phòng Quản Trị Thiết Bị www.qttb.hcmut.edu.vn
11 Phòng KHCN và QHQT www.iro.hcmut.edu.vn
12 Phòng Quản Trị Thiết Bị www.qttb.hcmut.edu.vn
13 Phòng Công tác Chính trị & SV www.ctct.hcmut.edu.vn
14 Phòng Tổ chức Hành chánh www.hcmut.edu.vn/phongban/tchc/
15 Văn Phòng Đảng Ủy www.hcmut.edu.vn/phongban/vpdu/Webdanguy/
16 Ban Thi Đua Khen Thưởng www.hcmut.edu.vn/phongban/tdkt/
17 Ban Đảm Bảo Chất Lượng www.oaq.hcmut.edu.vn
18 Ban Quản Lý Mạng www.netadm.hcmut.edu.vn
19 Ký túc xá www.ktx.hcmut.edu.vn
20 Trung Tâm ĐT DB KTVH BK www.bdktvh.hcmut.edu.vn
21 Trung Tâm Ngoại ngữ www.flc.hcmut.edu.vn
22 Trung Tâm Du Học www.cos.hcmut.edu.vn
23 Trung Tâm ĐT Bảo Dưỡng CN www.iut.hcmut.edu.vn
24 Trung Tâm CNTT Địa Lý www.ditagis.hcmut.edu.vn
25 Trung Tâm Hỗ Trợ SV & QHDN www.bsbc.hcmut.edu.vn
26 Chương trình MSM www.msm.hcmut.edu.vn
27 Chương trình KSCLC Việt Pháp www.pfiev.hcmut.edu.vn
28 Website cá nhân cán bộ www2.hcmut.edu.vn/~username/

 

top